The Mermaid (美人鱼) 2016 OST

Album/playlist The Mermaid (美人鱼) 2016 OST file format: Mp3, number of tracks: 2, genre Chinese OST, language Chinese

Click to play full album

The Mermaid (美人鱼 / Měirényú) is a 2016 Chinese–Hong Kong science fantasy romantic comedy film directed, co-written, and co-produced by Stephen Chow.

Starring: Deng Chao Lin Yun Show Luo Zhang Yuqi

Cast

 • Deng Chao as Liu Xuan (刘轩)
 • Lin Yun as Shan (珊), the film's titular character "the Mermaid"
 • Show Luo as Octopus (八哥)
 • Zhang Yuqi as Ruolan (若兰), Xuan's business partner, the film's main antagonist
 • Kris Wu as Long Jianfei (cameo)
 • Lu Zhengyu
 • Fan Shuzhen
 • Li Shangzheng
 • Bo Xiaolong
 • Pierre Bourdaud
 • Ivan Kotik
 • Kong Lianshun (cameo)
 • Bai Ke (cameo)
 • Chiu Chi Ling (cameo)
 • Tin Kai-man (cameo)
 • Tsui Hark (cameo)
 • Wen Zhang (cameo)
 • Lam Chi-chung (cameo)
 • Yang Neng
 • Zhang Mei'e

The Mermaid OST Track list

 • 世间始终你好 Adam Cheng unknown
 • 无敌 Deng Chao